Popularni postovi

Hard rock II dio

Hard rock:Živjele legende hard rocka,prvo da poslušate nekoliko stvari sa ovog repertoara ,ko se razumi u ovu muziku može primijetiti da sve tri ove stvari su iste ali nisu original i kopija se može lako prepoznati,zatim slijede vaši komentari:


i tako ima verzija bezbroj,meni se sve sviđaju.

tags:besplatna muzika,hard rock,

1 comment:

Steve Finnell said...

you are invited to follow my blog

Post a Comment